Δημιουργήθηκε από τους μαθητές της ΣΤ' τάξης Σχ. έτους 2017-2018           Τεχνική επιμέλεια Γιαλαμπούκης Νίκος